Darkling,

she's mad but she's magick

(via elenahelfrecht) 

.